CONTACT:
TEL: 023-5372363 FAX: 023-5491738
 

CATHARINAHUIS

KLACHTEN

Het Catharina huis - Apotheek Haarlem

U kunt er wat mee doen! Heeft u een klacht over uw apotheek?
Neem contact met ons op en bespreek het probleem met ons. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat.
Bij klachten kunt u zich het beste wenden tot de heer R.R.G.M. Gerritsen of C.W.E.M. Huiskamp (apothekers), Mw. R. Komen of Mw T. Spoor (farmaceutisch manager/consulente). Tel 023-5372363 of via e-mail naar r.gerritsen@catharinahuis.nl

Heeft u een klacht over de rekening? Of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

Klachtenfunctionaris
Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk.
De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

Geschillencommissie
Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd?
Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan krijgt de apotheker advies om herhaling te voorkomen. Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl

Zorgvuldig
De Geschillencommissie Openbare Apotheken en de klachtenfunctionaris gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Adressen
Klachtenfunctionaris en bemiddeling:
T 06 22 92 16 49
E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Geschillencommissie Openbare Apotheken:
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E info@skge.nl
www.skge.nl

KNMP
T 070 37 37 373